O projektu db4free.net

U ovoj sekciji možete kreirati profil za vašu bazu podataka, prepravljati ga i obrisati.

Šta nas čini "specijalnim"?

Svrha ovog projekta je da mi težimo tome da zadovoljimo potrebe developera i testera za trenutne verzija MySQL-a. Ažuriranjem verzije MySQL-a i phpMyAdmin-a često, imate na primer šansu da testirate vaš web sajt sa trenutnom MySQL verzijom.

Uzmi besplatni MySQL profil »